Sự riêng tư của bạn là cực kì quan trọng đối với chúng tôi.

Chính sách của Thuvientracnghiem là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập khi vận hành trang web của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho https://thuvientracnghiem.com (sau đây gọi là chúng tôi, chúng tôi, hoặc chúng tôi, hoặc https://thuvientracnghiem.com). Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web. Chúng tôi đã áp dụng chính sách quyền riêng tư này (Chính sách bảo mật của Hồi giáo) để giải thích những thông tin nào có thể được thu thập trên Trang web của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và trong những trường hợp chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web và không áp dụng cho việc thu thập thông tin của chúng tôi từ các nguồn khác.

Chính sách bảo mật này, cùng với các Điều khoản và điều kiện được đăng trên trang web của chúng tôi, đưa ra các quy tắc và chính sách chung điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Tùy thuộc vào hoạt động của bạn khi truy cập Trang web của chúng tôi, bạn có thể phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung.

Khách truy cập trang web

Giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, Thuvientracnghiem thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân của loại trình duyệt web và máy chủ thường có sẵn, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của mỗi yêu cầu khách truy cập. Mục đích của Thuvientracnghiem trong việc thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập Thuvientracnghiem sử dụng trang web của mình. Thỉnh thoảng, Thuvientracnghiem có thể phát hành thông tin không nhận dạng cá nhân trong tổng hợp, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

Thuvientracnghiem cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và người dùng để lại nhận xét trên https://thuvientracnghiem.com bài đăng trên website. Thuvientracnghiem chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân

Một số khách truy cập vào trang web Thuvientracnghiem, chọn cách tương tác với Thuvientracnghiem theo cách yêu cầu Thuvientracnghiem thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Thuvientracnghiem thu thập tùy thuộc vào bản chất của sự tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký tại https://thuvientracnghiem.com cung cấp tên người dùng và địa chỉ email.

Bảo vệ

Bảo mật Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được bạn quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của Thuvientracnghiem và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư và các điều khoản và điều kiện của mọi trang web bạn truy cập.

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

Thuvientracnghiem chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình mà tôi cần biết thông tin đó để xử lý thông tin đó trên trang web của Thuvientracnghiem hoặc ( ii) đã đồng ý không tiết lộ cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết có thể được đặt bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng trang web Thuvientracnghiem, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin đó cho họ. Thuvientracnghiem sẽ không thuê hoặc bán thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Khác với nhân viên, nhà thầu và các tổ chức liên kết của mình, như được mô tả ở trên, Thuvientracnghiem chỉ tiết lộ thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu chính phủ khác, hoặc khi Thuvientracnghiem tin rằng hợp lý cần thiết để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Thuvientracnghiem, bên thứ ba hoặc công chúng nói chung.

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của https://thuvientracnghiem.com và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, đôi khi Thuvientracnghiem có thể gửi cho bạn một email để cho bạn biết về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ cập nhật cho bạn những gì đang diễn ra với Thuvientracnghiem và các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu sử dụng blog của mình để truyền đạt loại thông tin này, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ giữ loại email này ở mức tối thiểu. Nếu bạn gửi cho chúng tôi một yêu cầu (ví dụ qua email hỗ trợ hoặc thông qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền xuất bản nó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc trả lời yêu cầu của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ người dùng khác. Thuvientracnghiem thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân.

Thống kê tổng hợp

Thuvientracnghiem có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Thuvientracnghiem có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, Thuvientracnghiem không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Cookie

Để làm phong phú và hoàn thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn, Thuvientracnghiem sử dụng Cookies Cookies, các công nghệ và dịch vụ tương tự do người khác cung cấp để hiển thị nội dung được cá nhân hóa, quảng cáo phù hợp và lưu trữ tùy chọn của bạn trên máy tính.

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Thuvientracnghiem sử dụng cookie để giúp Thuvientracnghiem xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng https://thuvientracnghiem.com của họ và tùy chọn truy cập trang web của họ. Khách truy cập Thuvientracnghiem không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng trang web Thuvientracnghiem, với một nhược điểm là một số tính năng của trang web Thuvientracnghiem có thể không hoạt động đúng nếu không có cookie.

Bằng cách tiếp tục điều hướng trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt cookie, bạn thừa nhận và đồng ý với việc sử dụng cookie của Thuvientracnghiem.

Thay đổi chính sách bảo mật

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, Thuvientracnghiem có thể thay đổi Chính sách bảo mật theo thời gian và theo quyết định riêng của Thuvientracnghiem. Thuvientracnghiem khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật của nó không. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách bảo mật này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại